Autor

Al vessant nord de la Serra Cavallera, en els termes de Llanars i Vilallonga de Ter, es troben en un espai relativament reduït una seixantena de barraques de pastor, molts marges de pedra, algunes fites i altres elements menors, tots ells construïts amb la tècnica de la pedra en sec. Sorprèn d’entrada la gran quantitat d’estructures d’aquest tipus en una zona geogràfica ben concreta i delimitada.
Tot i que actualment es troben en desús, la majoria encara presenten un bon estat de conservació general. Hi ha també, però, tota una colla d’aquestes barraques de pastor que comencen a presentar signes de defalliment i fins i tot se’n comptabilitzen unes quantes que ja han anat definitivament a terra. És per això que hem cregut important inventariar i descriure tots aquests elements, abans no sigui massa tard.

Autor

Autor

Alexander Steindorff

Barceloní d’origen alemany, fa més de 40 anys que passa tot el temps que pot a la vall de Camprodon. És llicenciat en geografia i història, treballa al comerç i és un amant de la muntanya i la natura.